X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

وقتی مردم


 

 

وقتی مردم

وقتی مردم روی قبرم ننویسیدکه بودم.

وقتی مردم روی قلبم ننویسید:

                                          نه شعری

                                                                       نه شعاری

ننویسید که بودم از چه تباری

نمی خواد سنگ روی قلبم بذارید...

وقتی هراومدنی رفتنی داره،

نمی خوادگل روی قبرم بکارید...

خیلی وقتاپیش ازاین

                                          مرده بودم،

عمری دلمرده

                                           به سربرده بودم.

بدون سنگ،بدون نام ونشون

چوب این زندگی رو خورده بودم.

                                            وقتی مردم

                                                                روی قبرم

                                                                                         ننویسید که بودم...